Подбор на персонал и бизнес обучения

"Агенция Кариера" ООД е консултантска фирма, утвърдена в областите подбор на персонал, управление на човешките ресурси и провеждане на бизнес обучения.
Агенцията е основана и се ръководи от бизнес експерти с дългогодишен опит в български и международни компании, специалисти в управлението на човешките ресурси, и управлението на проекти по различни оперативни програми, финансирани от Европейският съюз.

Нашите експерти ще Ви съдействат в изграждане на цялостния процес по подбор и назначаване на нови служители. Повече за услугата можете на научите *тук


Освен консултация и подбор на персонал, „Агенция Кариера“ ООД участва в подготовката и управлението на европейки проекти по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ и обновената програма „Административен капацитет“- „Добро управление“ В сайта ни можете да откриете информация за актуалния програмен период 2014г.-2020г. , както и възможностите за
кандидатстване.


Recruit 1