slides
1BC® в България

1BC® в България


Първото международно компактно модулно бизнес образование е тук!


Научете повече за
1st Business Certificate!
OfficeAnt powered by Agency Carrer

OfficeAnt powered by Agency Carrer

Кои сме ние ?
Ние сме екип от професионалисти, които ще Ви съдействат в изграждането, развитието и стабилизирането на Вашия бизнес. Нашите умения, успоредно със съвременното комуникационно и офис оборудване, ни превръщат в надежден партньор за бизнесa Ви.

Екипът на OfficeAnt Ви предлага услуги в няколко области:

Офис мениджмънт – осъществяване на бизнес кореспонденция на български, английски и немски език; създаване на професионални презентации, доклади и резюмета; изготвяне на график, поръчки, пътувания и резервации. Организираме Вашите офис дейности, спазвайки съотвените бизнес стандарти.

Работа с база данни – обработка и структуриране на база данни, анализ и синтез на полезната информация; детайлно пазарно проучване по зададени критерии.

Организиране на телефонни кампании – провеждане на входящи/изходящи телефонни кампании; консултация и участие в създаването на скриптове при провеждане на разговори.

Организиране и управление на проекти – разработване на проекти по програми на Европейския съюз; съблюдаване изпълнението на всички технически и документални изисквания; съдействие при кандидатстване за финансиране; изготвяне на бизнес планове.

Управление на профили в социалните мрежи - обслужване на Вашите профили във Facebook, Twitter, LinkedIn, Forsquare, Google+, Pinterest; създаване и актуализиране на интернет страници; оптимизиране на фирмения Ви имидж и предлаганите от Вас продукти/ услуги.
Английски език - ниво B1

Английски език - ниво B1

В края на месец юли стартира курс по Английски език - НИВО B1. Продължителността на обучението е 2 месеца, като занятията се провеждат вторник и четвъртък от 18:00 до 21:20ч.
Курсът включва 100 учебни часа , като учебният материал е разпределен и съобразен за постигане на бърз напредък и успешно покриване на ниво.
Развитието на курсистите се проследява посредством писмени и устни тестове. Методът на преподаване се съобразява с индивидуалното напредване на всеки курсист.


Забележка:
* Учебните материали са включени в цената;
* По време на курса се предоставят безплатно допълнителни материали.
За всякакви въпроси може да се свържете с нас ТУК, както и на телефон: +359 2 4266720.
Фирмено управление - МЕЖДУНАРОДЕН СЕРТИФИКАТ

Фирмено управление - МЕЖДУНАРОДЕН СЕРТИФИКАТ

На 06.09 и 07.09 ще се проведе интензивно целодневно обучение по модул Фирмено управление - с придобиване на международен сертификат.

Участниците ще се спрат на разнообразни аспекти от планирането и прилагането на различни стратегии за управление на организацията. Цел на обучението е, след успешното му завършване, участниците да внедрят стратегически компоненти в управлението и да прилагат методи за анализ, решаващи за ръководенето на една организация.

Забележка:
- Присъственият курс стартира при група от минимум четирима души
- Учебните материали са включени в цената

За всякакви въпроси може да се свържете с нас ТУК, както и на телефон: +359 2 4266720.
Маркетинг и бранд мениджмънт - МЕЖДУНАРОДЕН СЕРТИФИКАТ

Маркетинг и бранд мениджмънт - МЕЖДУНАРОДЕН СЕРТИФИКАТ

На 13.09 и 14.09 ще се проведе интензивно целодневно обучение по модул Маркетинг и бранд мениджмънт - с придобиване на международен сертификат.

Модулът "Маркетинг и бранд мениджмънт" е за всеки, който иска да овладее основите на маркетинга или да опресни и обогати с примери от съвременната практика познанията си. Участниците се запознават с разнообразни важни аспекти на планирането на маркетинговите дейности, както и разглеждат много казуси свързани с
маркетинга и бранд мениджмънта.


Забележка:
- Присъственият курс стартира при група от минимум четирима души
- Учебните материали са включени в цената

За всякакви въпроси може да се свържете с нас ТУК, както и на телефон: +359 2 4266720.
Управление на човешките ресурси - МЕЖДУНАРОДЕН СЕРТИФИКАТ

Управление на човешките ресурси - МЕЖДУНАРОДЕН СЕРТИФИКАТ

На 20.09 и 21.09 ще се проведе интензивно целодневно обучение по модул Управление на човешките ресурси - с придобиване на международен сертификат.


Участниците ще се запознаят с най-важните аспекти в Управлението на човешките ресурси, ръководството и организацията във фирмата. Цел на курса, след успешно завършване, е участниците да могат оперативно и стратегически да допринасят за управлението на персонала, както и те самите да станат успешни тийм лидери.

Забележка:
- Присъственият курс стартира при група от минимум четирима души
- Учебните материали са включени в цената


За всякакви въпроси може да се свържете с нас ТУК, както и на телефон: +359 2 4266720.
Финансов мениджмънт и инвестиции

Финансов мениджмънт и инвестиции

Финансовият мениджмънт обхваща планирането, разпределянето и контрола на капитала и на инвестициите на една организация. Семинарът по Финансов мениджмънт и инвестиции на 1ВС ще Ви даде всеобхватни практически знания за инвестиционното планиране, инвесиционните изчисления и различните стратегии за финансиране и осигуряване на капитал.

Участието в семинара по Финансов мениджмънт и инвестиции се удостоверява, след успешно полагане на изпита, със сертификат. Всеки сертификат притежава уникален код на 1ВС, както и печат на ОЕЕС – гаранция за високото качество на обучението, както и за автентичността на сертификата.

Елена Леви с интервю за в."Капитал" за ползите от аутсоринг дейността

Елена Леви с интервю за в."Капитал" за ползите от аутсоринг дейността
На 29.08, след проведено интервю с нашия упрвител – Елена Леви, в. „Капитал“ публикува статия, популяризираща ползите от наемането на виртуален асистент и използването на аутсорсинг услуги.Интервюто можете да проетете на следния линк:[link]http://www.capital.bg/biznes/moiat_kapital/2014/08/29/2370982_sekretar_pod_naem/]
За нас

"Агенция Кариера" е вашият експерт в областта на човешките ресурси. На нас може да възложите подборa, оценката и обучението на Вашия персонал. Проектите ще реализираме според Вашите желания и с помощта на нашия консултантски екип.
Агенцията е основана и се ръководи от експерти с дългогодишен опит в български и международни компании, специалисти в управлението на човешките ресурси, а също и в управлението на проекти.
“Агенция Кариера” участва в подготовката и управлението на проекти по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".