slides
Изготвяне на документация за участие в обществени поръчки

Изготвяне на документация за участие в обществени поръчки

"Агенция Кариера" Ви предоставя възможността да получите експертна консултация и цялостно изготвяне на тръжна документация за участие в процедури по възлагане на обществени поръчки.

За всякакви въпроси може да се свържете с нас ТУК, както и на телефон: +359 2 4266720.
Английски език - ниво А2

Английски език - ниво А2

През месец Април стартира курс по Английски език - НИВО А2. Продължителността на обучението е 2 месеца, като занятията се провеждат вторник и четвъртък от 18:00 до 21:20ч.
Курсът включва 100 учебни часа , като учебният материал е разпределен и съобразен за постигане на бърз напредък и успешно покриване на ниво.
Развитието на курсистите се проследява посредством писмени и устни тестове. Методът на преподаване се съобразява с индивидуалното напредване на всеки курсист.

Забележка:
* Учебните материали са включени в цената;
* По време на курса се предоставят безплатно допълнителни материали.

За всякакви въпроси може да се свържете с нас ТУК, както и на телефон: +359 2 4266720.
РАЗРАБОТВАНЕ НА БИЗНЕС ПЛАН ПО „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”

РАЗРАБОТВАНЕ НА БИЗНЕС ПЛАН ПО „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”

На 25.04. и 26.04.2014 ще се проведе изцяло практически насочен курс на тема: Разработване на бизнес план по "Програма за развитие на селските райони".
Участниците ще могат да се запознаят с възможностите за модернизиране на стопанството и стартирането на собствен бизнес ПРСР 2014-2020. Ще получат практическа подготовка за разработване на бизнес план, както и ще участват в дискусии и разглеждане на реални казуси.


Всеки участник ще получи набор от материали, включващ разработен и одобрен за финансиране бизнес план, както и книга с практически насоки.


За всякакви въпроси може да се свържете с нас ТУК , както и на телефон: +359 2 4266720.
Английски език - ниво А1

Английски език - ниво А1

През месец Февруари стартира курс по Английски език - НИВО А1. Продължителността на обучението е 2 месеца, като занятията се провеждат вторник и четвъртък от 18:00 до 21:20ч.

Курсът включва 100 учебни часа , като учебният материал е разпределен и съобразен за постигане на бърз напредък и успешно покриване на ниво.
Развитието на курсистите се проследява посредством писмени и устни тестове. Методът на преподаване се съобразява с индивидуалното напредване на всеки курсист.

Забележка:
* Учебните материали са включени в цената;
* По време на курса се предоставят безплатно допълнителни материали.

За всякакви въпроси може да се свържете с нас ТУК, както и на телефон: +359 2 4266720.
Презентационни умения

Презентационни умения

На 15.03.2014 г. стартира интензивен курс
„Презентационни умения”.

Обучението е предназначено за всеки, който желае да научи тънкостите на доброто представяне пред публика и по време на преговори.

В програмата са заложени много интерактивни упражнения, коментиране на реални казуси и представяне на презентации от курсистите и лекторите в конферентна среда. Работата е насочена и към разрешаване на казуси, касаещи участниците в групата.

Гост обучител:
ДОЦ. ВЕСЕЛИН РАНКОВ

Курсът ще се проведе на 15.03(събота), 16.03(неделя) и 29.03(събота) от 10:00 часа.
За всякакви въпроси може да се свържете с нас ТУК, както и на телефон: +359 2 4266720.
Ефикасният мениджър

Ефикасният мениджър


Обучението е подходящо както за настоящи, така и за бъдещи мениджъри, за хора, които искат да развият умения, полезни дори и в личен аспект.
Бъдете успешен мениджър на Вашия екип, управлявайте по приоритети с ясна стратегия и цели, устремени към бъдещето. Делегирайте възможността да получите нови знания и вярвайте в развитието на личния Ви инстинкт за управление, план на действие и успех.

За всякакви въпроси може да се свържете с нас ТУК, както и на телефон: +359 2 4266720.

Изпълнение на проект

Изпълнение на проект

На 11.10.2013г. Агенция Кариера стартира изпълнението на проект „Създаване на нови работни места в сферата на виртуалното бизнес сътрудничество”, финансиран по Процедура за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 .

Проектът е класиран на 8-мо място от общо 120 одобрени за финансиране. В рамките на изпълнението ще се открият нови работни места, а новонаетите служители ще получат професионално и чуждоезиково обучение.

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - НИВО А2

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - НИВО А2
На 29.04.2014г. стартира курс по Английски език - НИВО А2. Продължителността на обучението е 2 месеца, като занятията се провеждат вторник и четвъртък от 18:00 до 21:20ч.


Курсът включва 100 учебни часа , като учебният материал е разпределен и съобразен за постигане на бърз напредък и успешно покриване на ниво.
Развитието на курсистите се проследява посредством писмени и устни тестове. Методът на преподаване се съобразява с индивидуалното напредване на всеки курсист.


В края на обучението се полага финален тест и успешно положилите го получават сертификат за завършено ниво според Общоевропейската референтна езикова рамка.


Цена: 239лв.

Забележка:
* Учебните материали са включени в цената;
* По време на курса се предоставят безплатно допълнителни материали.


За всякакви въпроси може да се свържете с нас ТУК, както и на телефон: +359 2 4266720.

За нас

"Агенция Кариера" е вашият експерт в областта на човешките ресурси. На нас може да възложите подборa, оценката и обучението на вашия персонал. Проектите ще реализираме, според вашите желания и с помощта на нашия консултантски екип.
Агенцията е основана и се ръководи от експерти с дългогодишен опит в български и международни компании, специалисти в управлението на човешките ресурси, а също и в управлението на проекти.
“Агенция Кариера” участва в подготовката и управлението на проекти по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".