Управление на човешки ресурси, подбор на персонал и бизнес обучения

"Агенция Кариера" ООД е консултантска фирма за подбор на персонал, утвърдена в областта на Човешките ресурси и провеждането на бизнес обучения по лидерство и мениджмънт, ролеви игри за работа в екип,лидерство в продажбите и мотивация. Агенцията е основана и се ръководи от бизнес експерти с дългогодишен опит в български и международни компании, специалисти в управлението на човешките ресурси, а също и в управлението на проекти по различни оперативни програми, финансирани от Европейският съюз. Организираме практически насочени и интерактивни занятия по темите:

Лидерство в продажбите;
Комуникационни умения;
Презентационни умения;
Работа в екип;


Агенция Кариера осъществява качествен подбор на персонал, предоставя услугата лизинг на служители и организира вътрешно-фирмени обучения за Вашата компания. Нашият консултантски екип ще реализира проекта изцяло съгласно Вашите изисквания. Ние ще изготвим целия процес- от създаването на обява за работа, през подбора за интервюта и избора на подходящите кандидати за съответната позиция. Нашите консултантски услуги са насочени към оптимизиране на бизнес процесите и ефективността на Вашия бизнес.

Европейски проекти по оперативни програми

Освен консултация и подбор на персонал, „Агенция Кариера“ ООД участва в подготовката и управлението на европейки проекти по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ и обновената програма „Административен капацитет“- „Добро управление“ В сайта ни можете да откриете информация за актуалния програмен период 2014г.-2020г. , както и възможностите за
кандидатстване.

Посетете и нашата уеб страница: www.1bc.bg и разберете за възможността да се обучавате по най-търсените бизнес обучения, предоставящи сертификат с международна признатост.

Последни новини