slides
OfficeAnt Outsourcing powered by Agency Carrer

OfficeAnt Outsourcing powered by Agency Carrer

През 2013г. Агенция Кариера лансира на пазара своята нова търговска марка OfficeAnt Outsourcing, прокарвайки съвременни тенденции в сферата на бизнес обслужването. Иновативният подход в областта на виртуалното сътрудничество, както и модерната техническа обезпеченост на нашия BPO (Business Process Outsoutcing) контактен център, предоставят възможност за извършване на разнообразни услуги, разделени в няколко направления:

Контактен център

Виртуален персонален асистент

Обработка на данни и документи

Мултиезични преводи

Маркетинг

Дизайн


За да разбере за най-новите тенденции в аутсорсинг услугите, посетете сайта на OfficeAnt Outsourcig:http://office-ant.com
Фирмено управление - МЕЖДУНАРОДЕН СЕРТИФИКАТ

Фирмено управление - МЕЖДУНАРОДЕН СЕРТИФИКАТ

На 25 и 26.10 ще се проведе интензивно целодневно обучение по модул Фирмено управление - с придобиване на международен сертификат.

Участниците ще се спрат на разнообразни аспекти от планирането и прилагането на различни стратегии за управление на организацията. Цел на обучението е, след успешното му завършване, участниците да внедрят стратегически компоненти в управлението и да прилагат методи за анализ, решаващи за ръководенето на една организация.

Забележка:
- Присъственият курс стартира при група от минимум четирима души
- Учебните материали са включени в цената

За всякакви въпроси може да се свържете с нас ТУК, както и на телефон: +359 2 4266720.
Маркетинг и бранд мениджмънт - МЕЖДУНАРОДЕН СЕРТИФИКАТ

Маркетинг и бранд мениджмънт - МЕЖДУНАРОДЕН СЕРТИФИКАТ

На 11.10 и 12.10 ще се проведе интензивно целодневно обучение по модул Маркетинг и бранд мениджмънт - с придобиване на международен сертификат.

Модулът "Маркетинг и бранд мениджмънт" е за всеки, който иска да овладее основите на маркетинга или да опресни и обогати с примери от съвременната практика познанията си. Участниците се запознават с разнообразни важни аспекти на планирането на маркетинговите дейности, както и разглеждат много казуси свързани с
маркетинга и бранд мениджмънта.


Забележка:
- Присъственият курс стартира при група от минимум четирима души
- Учебните материали са включени в цената

За всякакви въпроси може да се свържете с нас ТУК, както и на телефон: +359 2 4266720.
Управление на човешките ресурси - МЕЖДУНАРОДЕН СЕРТИФИКАТ

Управление на човешките ресурси - МЕЖДУНАРОДЕН СЕРТИФИКАТ

На 18.10 и 19.10 ще се проведе интензивно целодневно обучение по модул Управление на човешките ресурси - с придобиване на международен сертификат.


Участниците ще се запознаят с най-важните аспекти в Управлението на човешките ресурси, ръководството и организацията във фирмата. Цел на курса, след успешно завършване, е участниците да могат оперативно и стратегически да допринасят за управлението на персонала, както и те самите да станат успешни тийм лидери.

Забележка:
- Присъственият курс стартира при група от минимум четирима души
- Учебните материали са включени в цената


За всякакви въпроси може да се свържете с нас ТУК, както и на телефон: +359 2 4266720.
Финансов мениджмънт и инвестиции

Финансов мениджмънт и инвестиции

Финансовият мениджмънт обхваща планирането, разпределянето и контрола на капитала и на инвестициите на една организация. Семинарът по Финансов мениджмънт и инвестиции на 1ВС ще Ви даде всеобхватни практически знания за инвестиционното планиране, инвесиционните изчисления и различните стратегии за финансиране и осигуряване на капитал.

Участието в семинара по Финансов мениджмънт и инвестиции се удостоверява, след успешно полагане на изпита, със сертификат. Всеки сертификат притежава уникален код на 1ВС, както и печат на ОЕЕС – гаранция за високото качество на обучението, както и за автентичността на сертификата.

Английски език по програма "Аз мога повече"

Английски език по програма "Аз мога повече"
На 04 ноември, (вторник) стартира курс по Английски език с ваучери по програма "Аз мога повече" от ниво А1.

Формата на обучение е вечернa (18.00ч.- 21.20ч.) Всяко ниво включва 100 учебни часа. Обучението преминава 3 нива от Европейската референтна езикова рамка.

Забележка:
* По време на курса се предоставят безплатно всички необходими учебни материали
**Повече информация как да вземете своя ваучер, можете да получите във Вашето бюро по труда или на тел: 0888 00 69 60

За нас

"Агенция Кариера" е вашият експерт в областта на човешките ресурси. На нас може да възложите подборa, оценката и обучението на Вашия персонал. Проектите ще реализираме според Вашите желания и с помощта на нашия консултантски екип.
Агенцията е основана и се ръководи от експерти с дългогодишен опит в български и международни компании, специалисти в управлението на човешките ресурси, а също и в управлението на проекти.
“Агенция Кариера” участва в подготовката и управлението на проекти по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".