Галерия

Обучение "Екипна ефективност"

04 мар 2014 : 13:44, Посетено: 3733

На 08.02.2014г. и 09.02.2014г. Агенция Кариера проведе двудневно обучение на служителите на община Челопеч. Темата беше "Екипна ефективност", а семинарът се състоя в Spa Hotel Hissar, гр.Хисаря.

Проектът "Подобряване на ефективността на общинска администрация Челопеч, чрез обучение " по ОП "Административен капацитет", Договор за безвъзмездна помощ: А12-22-25/27.05.2013г., се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
  • 1
Последни снимки