Електроинженер

Във връзка със сключен договор за подбор, обявяваме конкурс за позиция:

Електроинженер- оценяване и остойностяване на строителни обекти

Изисквания към канидатите:

- Висше техническо образование;
- Опит на подобна позиция- мин.1 година;
- Отлични познания в използването на MS Office; Internet;
- Много добро владеене на работни програми: AutoCAD, MS Project; Building Manger;
- Изградени умения в разчитането на строителна и проектна докумнетация;
- Познания на действащата нормативна база;

Отговорности:

- Изготвяне на количествени и количествено-стойностни сметки;
- Анализ на ценови параметри, СМР;
- Анализ на оферти и протоколи по образец 19 и др.
- Изготвяне на регулярни справки и отчети за извършената дейност;
- Кординиране и контрол на процесите- активна комуникация с инвеститори и контрагенти на компанията.


Фирмата предлага:

- ТД и осигуровки;
- Дългосрочна заетост;
- Добро заплащане;
- Екип от утвърдени специалисти, които да съдействат за Вашето професионално израстване;


Ако проявявате интерес към обявената позиция, имате желания да се развивате в динамична среда и притежавате необходимите умения, ще очакваме Вашата автобиография и снимка.
Селектираните кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Данните предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.
Лиценз от Агенция по Заетостта N: 1858/24.03.2015