Инженер пътно и ЖП строителство

Във връзка със сключен договор за подбор, обявяваме конкурс за позиция:

Инженер пътно и ЖП строителство

Изисквания към канидатите:

- Висше образование;
- Мин. 5 години опит в бранша;
- Технически познания в жп строителството;
- Добро владеене на английски език;
- Много добри познания в областта на нормативните актове и документи;
- Умения в организацията за оперативно отчитане;
- Познаване на процеса по ценообразуване, конкурсна докумнетация, ЗОП, ЗУТ;
- Много добра компютърна грамотност- MS Office, Internet, специализирани системи.
- Отговорност към поетите задължения и спазване на крайни срокове;

Отговорности:

- Изготвяне на графици и строителни програми;
- Формиране на анализни цени;
- Изготвяне на графици и контрол при отчитане на поверените обекти.

Фирмата предлага:

- ТД и осигуровки;
- Дългосрочна заетост;
- Добро заплащане;
- Работа в утвърдена фирма с високи професионални стандарти.

Ако проявявате интерес към обявената позиция, имате желания да се развивате в динамична интернационална среда и притежавате необходимите умения, ще очакваме Вашата автобиография и снимка.
Селектираните кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Данните предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.
Лиценз от Агенция по Заетостта N: 1858/24.03.2015