Оперативен счетоводител

"Агенция Кариера“ ООД е консултантска фирма за подбор на персонал и организиране на бизнес обучния. Във връзка със сключен договор за подбор, обявяваме конкурс за позиция:

Оперативен счетоводител

Изисквания:

- Висше образование - диплома за „Счетоводство и контрол“, „Финанси“ или друга подходяща специалност.
- Минимум пет години трудов стаж на счетоводна длъжност;
- Опит с професионален софтуер;
- Много добро владеене на MS Office;
- Организираност, точност и коректност при изпълнение на поставените задачи;
- Комуникативност, лоялност и изградени умения за работа в екип;


Задължения:

- Обработка на първични и вторични счетоводни документи;
- Регулярно подаване на месечни справки и отчети към държавните институции;
- Организиране на разплащания с доставчици, клиенти, банки и др.
- Изготвяне на справки за нуждите на мениджмънта;
- Съставне на оборотни ведомости и други балансови извлечения;
- Подготвя данни за статистическите отчети и формуляри и приключването на съответни отчетни периоди;
- Фактуриране и инвентаризация.

Фирмата предлага:

- Трудов договор с 6- месечен изпитателен срок;
- 8 часов работен ден;
- Комфортна работна среда;
- Добро месечно възнаграждение;


Ако проявявате интерес към обявената позиция, моля, изпратете актуална автобиография и снимка. Данните предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.
Лиценз от Агенция по Заетостта N: 1858/24.03.2015