Специалист, обществени поръчки

Агенция Кариера ООД е специализирана консултантска фирма за подбор на персонал и организиране на бизнес обучения.
Във връзка с дейността на наш клиент стартираме подбор за позиция:

Специалист, обществени поръчки

Изисквания:

- Висше строително образование;
- Опит в остойностяването на строителни обекти;
- Знания за разчитане на строителна и проектна документация;
- Опит в подготовката на тръжни процедури;
- Нормативни познания;
- Много добра компютърна грамотност (MS Office; AutoCad; ценообразуване);
- Умения за организация на времето и правилно разпределение на задачите;

Задължения:

- Изготвяне на документация за участие в обществени поръчки;
- Изчисление на кс и ксс, анализи и графици;
- Координация на процесите с останалите отдели на компанията;

Компанията предлага:

- Безсрочен ТД
- Отлична работна среда;
- Добро заплащане и социални продобивки;
- Екип от утвърдени специалисти;

Ако смятате, че отговаряте на посочените изисквания и желаете да работите в утвърдена компания с високи стандарти на изпълнение, очакваме Вашата актуална автобиография и снимка.
Селектираните кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Данните предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор. Лиценз от Агенция по Заетостта N: 1858/24.03.2015