Специалист, ПТО

Агенция Кариера ООД е консултантска фирма за подбор на персонал и организиране на бизнес обучения. Във връзка със сключен договор за подбор, обявяваме конкурс за позиция:

Специалист, ПТО

Изисквания към кандидата:

- Висше образование, квалификация: Строителен инженер;
- Познаване на действаща нормативна база в областта на строителството;
- Умения за разчитане на проектна документация;
- Опит на сходна позиция: мин.3 години;
- Опит в работата с жълт и червен ФИДИК;
- Много добра компютърна грамотност;
- Опит в работата с MS Project/Building Manager;
- Много добро владеене на английски език.

Основни задължения:

- Изготвяне на ксс, анализни цени, оферти;
- Изготвяне на протоколи обр.19, опис-сметки 22;
- Предоставяне на регулярни репорти за текущите проекти;
- Координация на процеси и комуникация с инвеститори, доставчици и надзорни органи.

Фирмата предлага:

- Трудов договор;
- 5-дневна работна седмица;
- Дългосрочна заетост и възможност за кариерно развитие;
- Отлични условия на труд;


За кандидатстване, моля изпратете актуална автобиография и снимка на:office@kariera-bg.com