Специалист, тръжни процедури

Във връзка със сключен договор за подбор, обявяваме конкурс за позиция:


Специалист, тръжни процедури


Изисквания:

- Висше образование – строителена специалност;
- Нормативни познания (ЗОП; ЕЕДОП)
- Умения в подготовка на документация за тръжни процедури;
- Общи познания за процесите в строителството;
- Компютърна грамотност - MS Office, AutoCad, ценообразуващ софтуер;
- Умения за организация на време; подреждане и планиране на приоритети;


Задължения:
- Изготвяне и окомплектоване на документация за участие в тръжни процедури и обществени поръчки;
- Планиране на необходимите ресурси (човешки, механизация)
- Анализ на цени, калкулиране на количествени и количествено-стойностни сметки;
- Координация и взаимодействие с други отдели в компанията;

Предлагаме:
-ТД;
- Комфортна работна среда;
- Много добро заплащане.

Ако проявявате интерес към обявената позиция, имате желания да се развивате в динамична среда и притежавате необходимите умения, ще очакваме Вашата автобиография и снимка.
Селектираните кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Данните предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.
Лиценз от Агенция по Заетостта N: 1858/24.03.2015