Специалист, ПТО

38830696 Desk Of Civil Design Engineer Who Has Just Made Structural Analysis Calculations Using A Scientific
“Агенция Кариера” ООД е консултантска фирма за подбор на персонал и организиране на бизнес обучения. Във връзка с разширяване екипа на наш партньор, търсим отговорен и амбициозен кандидат за позицията:

Специалист, ПТО

Основни задължения:

• Изготвяне на количествени и количествено-стойностни сметки
• Проверка и контрол на качеството и количеството на изпълнените СМР на обекта
• Актуване и отчитане на извършените СМР на обекта
• Изготвяне на справки и отчети свързани с цялостната дейност по изпълнението на строителния обект
• Участие в избор на подизпълнители
• Участие в изготвянето на договори с подизпълнители и доставчици
• Участие в подготовка на документация за участие в обществени поръчки
• Ежедневна комуникация с всички участници в строителния процес - инвеститори, подизпълнители, доставчици и др.


Изисквания към кандидата:

• Висше инженерно образование
• Познаване на действаща нормативна база в областта на строителството
• Умения за разчитане на проектна документация
• Добро владеене на английски език.
• Опит в работата с MS Project/Building Manager
• Много добра компютърна грамотност - MS Office, AutoCad, MS Project
• Опит в работата с жълт и червен ФИДИК ще бъде предимство
• Опит на сходна позиция

Компанията предлага:

• Коректност при заплащането и осигуряването
• Отлични условия на работа в утвърдена компания
• Осигурени от компанията професионални обучения
• Допълнителни социални придобивки
• Трудов договор с пълни осигуровки

Ако проявявате интерес към обявената позиция, моля, изпратете актуална автобиография. Данните предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор. Лиценз от Агенция по Заетостта N: 1858/24.03.2015
CV, Снимка или друг файл
Максимален брой файлове: 3
Допустими тип файлове: png, gif, jpg, jpeg, bmp, zip, rar, doc, docx, pdf
Задължителни полета