Сътрудник, офертен отдел

„Агенция Кариера“ ООД е агенция за подбор и обучение на човешки ресурси.
Във връзка с дейността на наш клиент обявяваме свободно работно място за позиция:

Сътрудник, офертен отдел

Изисквания към кандидатите:
- Завършено висше образование;
- Опит в изготвянето и комплектовката на технически и ценови оферти;
- Познанията по ЗОП и нормативната уредба, свързана с изготвянето на оферти е предимство.
- Опит в подготовката за тръжни процедури.
- Компютърни умения: свободно боравене с MS Office (Word, Excel, Outlook);

Задължения:
- Изготвяне на документация по подготовка на оферти за участие в търгове;
- Събиране и окомплектоване на офертна документация;
- съдейства и подпомага дейността на ръководителя в отдела.

Работодателят предлага:
- 40 часова работна седмица, 8 часов работен ден;
- ТД и осигуровки;
- Добро заплащане

Ако проявявате интерес към обявената позиция, моля, изпратете актуална автобиография и снимка. Данните предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.
Лиценз от Агенция по Заетостта N: 1858/24.03.2015