Технически ръководител, подземно строителство

Във връзка със сключен договор за подбор, обявяваме конкурс за позиция:

“Технически ръководител, подземно строителство”

Изисквания:

Висше инженерно образование, профил строителство;
Опит на подобна позиция- мин.3 години;
Отлични организационни умения;
Способност за ръководене на екипи;
Отлични познания по английски език;
Работа с AutoCad и MS Office.

Задължения:

Организация и контрол на поверените обекти;
Следене и спазване на пускови срокове за извършена СМР;
Изготвяне на количествени сметки;
Съставяне на отчети и доклади на седмична база;
Отговорност за поръчката и разхода на материали, съгласно заложения бюджет;
Провеждане на инструктаж по ТБТ.

Компанията предлага:

- Безсрочен ТД;
- Възможност за развитие в една от водещите строителни компании;
- Участие в строежи с обществена значимост;
- Добро заплащане и приятелска работна среда;


Ако притежавате необходимите качества и умения, ще очакваме Вашата автобиогрфия и снимка на имейл: office@kariera-bg.com
Селектираните кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Данните предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.
Лиценз от Агенция по Заетостта N: 1858/24.03.2015