Търговски представител, регион Стара Загора

Във връзка с партньорска дейност на фирмата обявяваме свободно работно място в Tърговския ни отдел. Пред вас е възможността да развиете уменията си за продажби и директна комуникация с клиенти в един от най-динамичните браншове от нашето ежедневие.


Изисквания към кандидатите:

- Минимум средно образование;
- Отлични комуникативни умения;
- Опит в предлагането и продажбата на услуги;
- Способност за работа както самостоятелно, така и в екип;
- Инициативна личност, ориентирана към изпълнение на поставени цели;
- Умения за управление на времето;
- Много добра езикова и компютърна грамотност;
- Активен шофьор, кат. В, без нарушения;


Основни дейности и отговорности:

- Ежедневна работа с потенциални и настоящи клиенти;
- Представяне и продажба на продукти и услуги;
- Изграждане на мрежа от лоялни клиенти;
- Реализиране на директни продажби на физически лица;
- Постигане на месечни и тримесечни цели;
- Спазване на поставени срокове и зададени месечни цели;
- Органзиране на документооборот.


Ако откривате себе си в посочените критерии, ще се радваме да бъдете част от нашия екип Търговски представители на телекомуникационни услуги.


Нашето предложение:

- Безсрочен трудов договор,с 6-месечен изпитателен срок;
- Твърдо заплащане и мотивираща комисионно-бонусна схема, обвързана с постигнатите резултати, която се активира от началото на трудови договор;
- Без ограничения в заплащането;
- Въвеждащо и последващи обучения, обвързани с предлаганите продукти и услуги;
- Динамична работа в екип;
- Използване на служебен автомобил в рамките на работния ден;


При интерес към посочената позиция, ще очакваме Вашата актуална автобиография и снимка. Избраните кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Данните предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор. Лиценз от Агенция по Заетостта N: 1858/24.03.2015