Лизинг на персонал

Img0013 01 05 01

Лизинг на персонал - Бизнес услуга за работодатели


  • Предлагаме гъвкава форма за назначаване на служители;
  • Ние наемаме необходимия Ви персонал от свое име и на свой щат;
  • Подходяща услуга за ползване на сезонна или временна работна сила;
  • Сваляме административната отговорност от работодателя и поемаме трудово-правните взаимоотношения със служителите;
  • Грижим се за подбора, наемането, обучението и управлението на наетите хора;
  • Изготвяме, сключваме, променяме, регистрираме и прекратяваме трудови договори;
  • Изчисляваме възнаграждения и поддържаме документация;
  • Намаляваме разходите и рисковете на клиентите си, като сваляме тежестта на счетоводно и управленческо напрежение и ги предпазваме от трудови спорове и сблъсъци с контролните органи, като в същото време се грижим за правата на наетите служители и работници.