Оценка на конкурентна среда

* „Нов продукт”: как пазарът би приел нов продукт, който искате да наложите.

*„Таен клиент при конкурента”: какво е нивото на представяне на конкурентите Ви.