Оценка на персонал

Img0049С тази услуга получавате независимо становище от експерти, относно представянето на Вашите служители при работата им с клиенти.

Техники за оценяване:


 • „Таен клиент”: Нашият дългогодишен опит в оценяване на работата показва, че служителите не са достатъчно ефективни през работния ден и това се дължи на неспазване на основно зададените критерии на поведение.
  „Таен клиент” Ви дава възможност да установите нивото на представяне на Вашите служители по всяко време на работния ден.
  Притежаваме собствена изследователска методология, чрез която предоставяме такава информация, каквато ви е необходима относно ефективността на служителите Ви.
 • „На изхода” (Exit interviews): дава информация за клиентската удовлетвореност в момента, непосредствено след осъществяване на обслужването.
 • „Качествено обслужване на клиенти”:ново и иновативно решение за проучване на нивото на качествено обслужване при директен контакт с клиентите. С нашата собствената методология, базирана на добри международни практики, гарантираме високо професионално ниво на изпълнение, с което спомагаме за още по-добри резултати, по отношение на удовлетвореността на клиентите.
 • ”Удовлетвореност на клиентите”: какво мислят клиентите за Вашата компания, какви очаквания и предложения имат към Вас.
  Предварително обучени от нас сътрудници, привидно „клиенти”, наподобяващи средностатистически профил на Вашите клиенти, посещават обектите Ви или разговарят със служителите Ви по телефон или интернет. Установяват реалното представяне по предварително зададени критерии. Нашите експерти подготвят и представят на работодателите подробен доклад.
 • Център за оценка: иновативен подход за оценка на персонал, независимо на каква позиция е в компанията Ви. Резулататите са насочени към нивото на мотивация, лоялност към работодател, отношения с пряк ръководител, кариерно развитие и др.


Нашите ангажименти:


 • Изработка на методология и инструменти за оценяване;
 • Обучаваме сътрудниците си в спецификата на Вашата работа;
 • Обработваме събраната информация;
 • Анализираме резултатите и подготвяме подробен доклад;
 • Представяме доклада на Вас и на хората, на които е необходимо;


Срокът за изпълнение е в съответствие с броя на контактите, които искате да установим с Вашите служители - посещения или прозвънявания.

Използвайки нашите методи на оценка, Вие ще успеете много бързо да установите и отстраните погрешните стъпки в представянето на служителите Ви.