Вътрешно-фирмени обучения

Вътрешно-фирмени обучения на Вашите служители


  • Входящи обучения, предназначени за новопостъпили служители - свързани с тяхната професионална ориентация и мотивация, съобразени със специфичните изисквания на работодателя.

  • Обучения, предназначени за настоящи служители - насочени към подобряване на работните процеси, подготвени и съобразени със спецификата на работа.

  • Мотивационни обучения

  • Обучения за изграждане на екип