Комуникационни умения

Нашият курс по „Комуникационни умения” е насочен към онези от Вас, които имат желанието да усвоят или да усъвършенстват своите познания и способности при комуникацията в бизнес среда и публично пространство.

Цел на обучението по Комуникационни умения


Целта на обучението е да Ви помогнем да овладеете всички техники на комуникацията в различните ситуации. Добрите комуникационни умения осигуряват добри впечатления, а отличните способности за комуникация гарантират отлични резултати. Осъзнавайки важността на комуникационните умения във всяка една област, било тя професионална или лична, чрез курса по „Комуникационни умения” Ви даваме изключителната възможност да придобиете или да надградите уменията си и те да бъдат Вашият силен партньор оттук нататък.

Освен лекторска част, обучението включва решаване на казуси и ролеви игри, примери, добри практики, както и обсъждане на реални ситуации заедно с висококвалифициран преподавател с опит в комуникационните умения.

Част от темите, които ще бъдат включени в курса по комуникационни умения, са:


1. Ефективни бизнес комуникации
2. Възможности за общуване чрез Интернет
3. Организиране на специални събития
4. Сътрудничество с медии
5. Видове комуникации и тяхната ефективност
6. Говорене пред аудитория


За всякакви въпроси може да се свържете с нас ТУК, както и на телефон: +359 2 4266720.