Умения за водене на преговори и работа с клиенти

Водене на преговори


ПЛАН НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

1. Успешното водене на преговори: Въведение


2. Модул 1:Планиране и подготовка
2.1 Необходимото време за планиране и подготовка
2.1.1 Тематичната подготовка (формуляр)
2.2 Подготовката на разговора


Какви са интересите на партньора?
Какви са нашите интереси?
С какви опции разполагаме?
Коя е нашата най-привлекателна алтернатива?
Каква е посоката?


2.3 Събиране и оценка на информацията
2.4 Поставяне на цели
2.5 Запознанство и оценка на партньорите в преговорите
2.6 План за провеждане на разговорите


3. Модул 2:Правилното поведение за успешни преговори


3.1 Вътрешната настройка
3.2 Бъдете естествен и положителен
3.3 Бъдете сигурни в думите си
3.4 Умения за активно слушане
3.5 Езикът на тялото


4. Модул 3: Успешната стратегия на преговорите:


-техники и трикове на изказа
-как да презентираме себе си
-сценичната треска
-структура
-инструменти
-емоционалност
-визуализиране, демонстриране
-продължителност на разговора
-силата на финала


5. Модул 4: Техники за справяне със специални случаи:


-Правилната работа с трудни партньори
-Ускоряване и забавяне на преговорите
-Сигнали за лъжливо поведение на партньора
-Спечелване на доверие
-Позоваването на „по-висши” инстанции
-Отвръщането на удари
-Справяне с отрицанието


6. Модул 5: Най-важните правила за водене на преговори


7. Обобщение на Модулите


За всякакви въпроси може да се свържете с нас ТУК, както и на телефон: +359 2 4266720.