Подбор на персонал

Img0023 01 05 01

Процес по подбор на персонал


Наемането на персонал е една от безисните дейности за основаването или разрастването на една фирма. Не всяка компания обаче притежава квалифициран специалист, който да избере правилния кандидат за съответната позиция, така че новият служител успешно да се адаптира към работното място, средата или вече изградения екип. Когато извършваме подбор на персонал, ние от Агенция Кариера ООД реализираме цялостно проучване и анализ на кандидатите с цел намиране на най-подходящите специалисти за Вашата фирма.

Избирайки услугата „Подбор на персонал“, Вие ще спестите време и усилия, подготвяйки професионално целия процес от привличането на кандидати през квалифицирано оценяване на качествата и уменията им до излъчване на конкретно предложение към работодателя.

Подборът се извършва на база предварително заложени критерии от страна на фирмата поръчител. Гаранцията, която получавате от нас, при спазени нормативно и законово регламентираните изисквания, както и предварително обявените условия и ангажименти към кандидата, е три месеца. Ако одобреният кандидат напусне работа през този период, ние се ангажираме да проведем следващ подбор за сметка на Агенцията.

Агенцията притежава Удостоверение N:1858, валидно oт 24.03.2015 г., за извършване на посредническа дейност по наемане на работа.

Управление на човешките ресурси