Подбор на персонал

Staff

Процес по подбор на персонал


Наемането на персонал е една от ключовите дейности за основаването или разрастването на една фирма. Не всяка компания обаче притежава квалифициран специалист, който да избере правилния кандидат за съответната позиция, така че новият служител успешно да се адаптира към работното място, средата или вече изградения екип. Когато извършваме подбор на персонал, ние от Агенция Кариера ООД, реализираме цялостно проучване и анализ на кандидатите с цел намиране на най-подходящите специалисти за Вашата фирма.

Можете да разчитате на нас за:

- Консултация и изготвяне на длъжностни профили;
- Професионално съставяне на обява за работа;
- Информация относно актуални възнаграждения на пазара на труда;
- Публикуване на обяви в специализирани платформи за подбор на персонал;
- Предварително проучване и селектиране на подходящите кандидати;
- Предоставяне на професионално резюме с лични харатеристики на избраните лица;
- График и логистика в изготвянето на срещи с работодател;
- Обратна връзка за всяко от интервюираните лица;


Агенция Кариера предоставя на своите клиенти опитни специалисти в търсенето на:

- Административни и търговски позиции;
- Фронт- и бек-офис персонал;
- Аутсорсинг служители;
- Финансови и счетоводни експерти;
- Инженерни специалисти;
- Др.


Агенцията притежава безсрочно Удостоверение за извършване на посредническа дейност по подбор на персонал N:1858, валидно oт 24.03.2015 г.