Работа в екип

Ползи от обучението Работа в екип:

След обучението участниците ще познават ефективния процес на изграждане и управление на екип
Ще знаят как да дефинират целите на представянето на екипите, ще могат да провеждат текущ мониторинг, да дават формална и неформална оценка, да дефинират нуждата от обучение на екипа.Ще знаят как да осигуряват инициативи за развитие на хората.Обучението гарантира усвояване на нови компетенции както на настоящи мениджъри, така и на хора, на които тепърва предстои да изграждат екип. Обучението включва практически ролеви игри за работа в екип, в които участниците придобиват цялостна представа за процеса по организиране на екип.

План на учебният процес - Работа в екип


1. Въведение
2. Мениджърът като консултант на екипа
2.1 „Сглобяване на екип”. Привличане на подходящи кандидати.
2.2 Дефиниране на очакванията
2.3 Цели и изпълнение
• умения за планиране на екипното развитие - възможности и ограничения
• оценка на състоянието на екипа
• техники за повлияване на ресурсите
4. Обучение и развитие
5. Форми на учене
5.1 Наставничество(coaching)
5.2 Наставляване(mentoring)
5.3 Делегиране
5.4 Обратна връзка. Актовно слушане.
6. Оценяване на представянето на персонала. Формално и неформално.
6.1 Финансови и нефинансови възнаграждения
6.2 Мотивация
7. ОбобщениеЗа всякакви въпроси може да се свържете с нас ТУК, както и на телефон: +359 2 4266720.