Управление на човешките ресурси

Консултации по управление на човешките ресурси


В последните години управлението на човешки ресурси се превърна в една от най-желаните направления за реализация. Ефективните служители в този отдел притежават решаваща роля за успешното развитие на всеки бизнес. Наемането на персонал и последващите му обучения обаче не са достатъчна предпоставка, че екипът Ви се ръководи успешно. Динамичното развитие на бизнес средата налага регулярно актуализиране на използваните средства за управление и обучение на персонала.
Не всяка фирма обаче разполага с отдел „Човешки ресурси“ или достатъчно квалифициран HR екип, който да осъществи необходимия мониторинг.
На база своя дългогодишен опит и изградени стандарти на работа Агенция Кариера ООД Ви предлага да извърши професионална HR консултация относно:

- Възможностите за обучения Във вашия екип;
- Анализ на организационната култура на Вашата компания;
- Диагностика на екипната ефективност;
- Диагностика на мениджърския стил на управление;
- Предложения за изграждане на кариерно развитие;
- Оценяване на качеството на процесите и представянето на служителите. (услуга е подходяща за компании, работещи в сферата на търговията и услугите с голям брой служители и обекти)

След анализа ще разполагате с професионална оценка на вътрешните и външни фактори във Вашата фирма, оценка на представянето на Вашите служители на база заложени критерии, диагностика на проблемите и обективност при предоставянето на решения.