Бизнес обучения 1st Business Certificate Bulgaria

Като официален представител на астрийските бизнес обучения *1st Business Certificate, Агенция Кариера предоставя възможност за индивидуални или фирмени/групови обучения, практически насочени и съобразени с нуждите на реалната бизнес среда.
Компактните модулни програми са достъпни за нашите клиенти като целодневни уикенд обучения или индивидуално планирани електронни курсове с неограничен достъп.

След завършване на избраната програма всеки курсист получава международен сертификат, лицензиран от Организация за икономическо образование в Европа (OEEC) и гаранция за качество от TUV Austria.

Нашите клиенти и партньори имат възможност да избират сред най-търсените специалности:

- Управление на човешки ресурси;
- Маркетинг и бранд мениджмът;
- Финансов мениджмънт и инвестиции;
- Фирмено управление;
- Управление на разходите;
- Бизнес английски език.

Квалифицирайте себе си или Вашия екип по програма, разработена от европейски специалисти!
Ние Ви гарантираме качество; от Вас остава желанието да бъдете по-успешни

Повече информация за програми и начин на записване, можете да получите на office@1bc.bg; +359 888 00 69 60; *www.1bc.bg
1st Business Certificate