Ефикасният мениджър – управление на приоритети, делегиране, стратегии за успех

Img0013 01 05 01Обучението „Ефикасният мениджър – управление на приоритети, делегиране, стратегии за успех” е предназначено за настоящи и бъдещи мениджъри. Целта на курса е участниците да се запознаят с ефективния процес на планиране и на управление на ежедневните задачи, да се научат да поставят приоритети и да делегират задължения.

Обучението гаранатира усвояването на нови компетенции както на настоящи мениджъри, така и на хора, на които тепърва предстои да изграждат екип и да бъдат лидери.

Преподавателят е мениджър с дългогодишна практика в международна компания и с доказан опит в провеждането на обучения и управлението на персонала.

Обучението включва теория, самостоятелна работа, групови задачи, ролеви игри и дискусии, което гарантира практическо упражняване на придобитите по време на курса познания. Групите са малки и по този начин преподавателят има възможност да проследи нивото на възприемане на знания на всеки един от участниците, както и да контролира изпълнението на самостоятелните и груповите задачи.

Ето и част от темите:


-Техники за управление на приоритетите
Кога трябва да се свърши задачата?
Какво повече можете да научите?
Установяване на нужда от помощ
-Техниките в практиката – избор и прилагане
Инструменти за управление на приоритетите
Матрица на приоритетите
Времеви график
Време за размисъл
-Делегиране
Пречки за делегиране
Стил на делегиране
Формула на делегирането
Важни действия при делегиране
Преглед на действията
Проследяване на ситуацията
-Анализ и план за действие

Обучението завършва с писмен тест и получаване на сертификат.

За всякакви въпроси може да се свържете с нас ТУК, както и на телефон: +359 2 4266720.