Обучения по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

Програмата „Аз мога повече“ е част от ОП „Развитие на човешките ресурси“, чрез която се дава възможност за обучение на лица, заети в частния сектор, работещи на трудов договор. Средствата за обучение са под формата на безвъзмездно финансиране от Европейския социален фонд (ЕСФ).
Чрез включване в програмата „Аз мога повече“ се дава възможност на повече заети лица да получат допълнителна професионална квалификация или езиково обучение, разширявайки своите компетенции и развивайки себе си, за да отговорят на изискванията на бизнес средата.

В програмата могат да участва всеки, получил ваучер за обучение. Финансирането на целия период на квалификация или преквалификация е безплатен за участниците. Не са предвидени ограничения във възрастта. Единствено условие за получаване на ваучер, е да работите на трудов договор или да сте собственик на частна фирма.
Като одобрен посредник към програмата „Аз мога повече“ Агенция Кариера ООД предлага да се включите в следните предлагани обучения по ключови компетентности:

1. Инициативност и предприемачество:
• Лидерство в продажбите - ефективност, теории, техники;
• Умения за водене на преговори;
• Управление на служителите;
• Мотивация.

2. Дигитална компетентност:
• Начални умения за работа с компютър, интернет и електронна поща;
• Работа с текстообработващи програми - създаване и регистриране на документи и електронни таблици.

3. Умение за учене:
• Ефикасният мениджър - управление на приоритети, делегиране, стратегии за успех
• Презентационни умения
•Изграждане и управление на успешен екип

4. Общуване на чужди езици
• Английски език - нива А1, А2, В1, В2, С1

За повече въпроси относно възможността за участие в обучение към програмата „Аз мога повече“ част от ОП "Развитие на човешките ресурси" можете да се свържете с нас на e-mail: office@kariera-bg.com или на тел: +359 888 00 69 60; +359 889 104151; +359 2 4266720.


Консултации по европейски проекти